OBU Electrowarmte | Privacyverklaring
16372
page-template-default,page,page-id-16372,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

OBU ELECTROWARMTE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OBU ELECTROWARMTE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Cookies die we hanteren op OBU ELECTROWARMTE.COM zijn:

 

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op OBU ELECTROWARMTE website gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.

 

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als OBU ELECTROWARMTE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door OBU ELECTROWARMTE verwerkt ten behoeve

van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OBU ELECTROWARMTE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
(Zakelijk) Adres;
(Zakelijk) KvK nummer;
(Zakelijk) BTW nummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door OBU ELECTROWARMTE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Alleen de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan nu contact op!